Seigmennenecopyright:: FmBHG / foto Marielle Pram

Seigmennene

Treåringene har akkurat begynt på storbarnsavdeling, og vi fokuserer mye på å hjelpe dem på plass i en ny og spennende tilværelse. Det er mer lyd, mer action og mer sosialt utfordrende lek blant de større barna. Dette trenger 3-åringene hjelp til å sosialiseres inn i, de må finne sin plass på nytt. Samtidig er det nye rutiner som skal læres og nye voksne å forholde seg til. Dette gir et stort behov for å bli sett og møte omsorg, og for trygge, faste rammer. Samtidig ser vi at treåringene trives med større utfordringer, og at de blomstrer og utvikler seg voldsomt i løpet av dette året.

Seigmennene jobber mye med sosialt samspill i barnegruppa, kroppsfokus, fysiske koordineringsevner, sang og musikk, og de har samlingsstunder med historier og temaer som kan knyttes til konkrete, håndfaste gjenstander.

Powered by Cornerstone