Fagerborg menighetFagerborg kirke

Fagerborg menighet

Barnehagen er heldig som har en aktiv eier i ryggen. Med hjerte for de aller yngste, har Fagerborg menighet i mange tiår valgt å bruke tid og ressurser på barnehagedrift. 

Samarbeidet er sterkt. I løpet av året er det like gjerne presten som tar en tur oppom oss og har prestesamling, som at barnehagen har mulighet til å besøke kirken. 

Med stolte og kameraknipsende familiemedlemmer, fylles kirkebenkene til høsttakkefest, luciafeiring og blomstergudstjeneste. Disse gudstjenestene blir lagt opp til at barna kan være mest mulig deltagende med sang, lystenning og drama.

Annet samarbeid med menigheten er julegudstjeneste, påskevandring og pinsefest. Sammen med andre barnehager, inviteres vi til kirken og blir mer kjent med bibelhistoren og de ulike helligdagene. 

Ellers har søndagsskolen en viktig plass under gudstjenester gjennom hele året.

Menigheten anvender barnehagens lyse og romslige lokaler til egne arrangementer. De står blant annet for Englebarna, Engledans og den årlige juletrefesten.

Utover dette er det et bredt aktivitetstilbud knyttet til det nyoppussende menighetshuset i Rosenborggt. 3. Gjennom uken arrangeres alt fra babysang, kor, barne og ungdomsgrupper samt konfirmantarbeid. 

F2 er aktiv for og med studenter og unge voksne. Egne kveldsgudstjenester, samlinger med kveldsmat og mindre gruppefellesskap har stor oppslutning. Bislettmesse har slått særlig godt an og er et samarbeid med Oslo Vestre Frikirke og Fagerborg menighet. 

Bibellesetreff og hyggestund samler mange av de som er skikkelig voksne.

Det diakonale arbeidet i menigheten er pulsen for mye av det som arrangeres, deriblant også besøkstjenesten.

Med engasjerte og bevisste kantorer, er Fagerborg priviligerte med kirkemusikk på høyt mulikalsk nivå. Kirken er ettertraktet som konsertlokale, ikke minst pga størrelsen og kvaliteten på kirkeorgelet som ble bygd i 2007.

Velkommen til å ta kontakt med menigheten direkte. Ta gjerne en titt på fagerborgkirke.no for oppdatert informasjon.

 Gutt 5 år, utbryter
under påskevandring
i kirka:
"Åh - stakkars Jesus,
nå må han dø igjen"
Powered by Cornerstone