Søke barnehageplassfoto: RRA

Søke barnehageplass

Opptak av barn som får plass hos oss i Fagerborg Menighetsbarnehage, foregår via bydel St.Hanshaugen. Dvs at du/dere søker sentralt på kommunens nettsider. Der er det mulighet for å sette opp ønsker på barnehage i prioritert rekkefølge.

Kriterier for opptak gjøres utfra Fagerborg Menighetsbarnehages egne vedtekter. Søsken i barnehagen vil bli prioritert. Barn av ansatte ved barnehagen/menigheten har også fortrinn. Ellers skjer opptak etter de til enhver tid gjeldende kommunale opptakskriterier. 

Vi minner om at fristen for hovedopptaket er 1.mars - for hovedopptaket for høsten.

 

På Oslo kommunes egen barnehageportal vil du finne primæropplysningene på hver enkelt barnehage, inkl. oss. Fagerborg Menigetsbarnehage står oppført under St.Hanshaugen bydel.

Om ønskelig, kan du herfra gå direkte inn på www.oslo.kommune.no og sende inn hovedsøknaden på barnehageplass.

 

Besøksdager

Vi inviterer til besøk hos oss mandag 05.februar og mandag 12. februar. Følgende tidspunkt begge dagene: kl 13.00- 13.30 og kl.13.45-14.15

Ta kontakt på telefon eller mail om hvilket tidspunkt som passer dere.

Når det gjelder ledige plasser per i dag:

Vi har 10 ledige plasser, vi har 15 barn som skal over på storbarn, det vil si i realiteten fem barn for mye. Det er da fem plasser vi kan tilby. Viktig å formidle at barn med prioritet går foran søsken, vi har også søskenprioritet i våre vedtekter. Det er situasjonen i dag, mye kan endre seg, men vi synes det er viktig å formidle at det kan være vanskelig å tilby plass når situasjonen er slik den fremstår i dag.

 

 

 3-åring til 4-åring:
"Du ser jo ut
som et helt
vanlig menneske"
Powered by Cornerstone