Her kommer listet opp de spørsmål som vi ofte får henvendelser om. Kanskje du finner noen svar allerede her?

Spørsmål

 

Trenger vi å bo i bydel St.Hanshaugen for å søke plass i Fagerborg Menighetsbarnehage? 
- Nei.

Er det en fordel å være aktive i Fagerborg menighet?
- Nei, det har ingenting å si for om en får plass.

Trenger barnet vårt være døpt, og behøver vi evt å levere dåpsattest ved søkingsprosessen?
- Nei, til begge spørsmålene.

Hva vil det si å være jobbe i en menighetsbarnehage? Må en være en kristen for å bli ansatt?
- Nei. Vi sier vi ønsker at de ansatte skal være lojale i forhold til at det er menigheten som drifter og eier barnehagen - og at de kristene grunnverdiene blir ivaretatt. 

Har dere menn ansatt i barnehagen?
- Ja, vi er heldige som alltid har hatt menn ansatt hos oss - varienrende fra år til år hvor mange det er. I perioder har vi hatt gleden av faste mannlige vikarer. Vi søker hele tiden etter å få mer balanse i stabens sammenstening, både med hensyn til kjønn og alder. 

Powered by Cornerstone