Velkommen innomfoto: RRA

Velkommen innom

Ønsker du/dere å besøke oss, se bygget og møte noen av våre ansatte? Kanskje vurderer du/dere vår barnehage som alternativ til ditt barn? Velkommen til å ta kontakt for avtale.

Det er viktig for oss å verne om ro og trygghetsopplevlese for våre barn. Derfor er vi nøye på å unngå for mange avbrytelser i barnas hverdag. Da vi får svært mange slike henvendelser i løpet av året, ser vi det nødvendig å avgrense besøkene til et naturlig tidspunkt, og i god tid i forhold til søknadsfrist og hovedopptak. 

For å imøtekomme de ulike behovene så godt som mulig, samler vi dere puljevis og gjennomfører gruppevisninger.

 

Opptak - høsten 2020:

På grunn av bare syv ledige plasser til høsten, velger vi dessverre dette året og ikke gjennomføre besøksdager. Det er liten sannsynlighet for å få plass, da flere søsken som har prioritet ved opptak har søkt om barnehageplass. Hvis det i tillegg er barn med spesielle behov o.l. som søker, så vil disse søkerne komme før søsken i prioritet.

Vi beklager at det er lite hensiktsmessig å imøtekomme ønske om besøk denne våren. 

 

Powered by Cornerstone